వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 31, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తీసుకోవడమే కాదు - ఇవ్వడం కూడా నేర్చుకో -- రామకృష్ణ పరమహంస