వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 5, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మానవుడు పుట్టుకతోనే సాంఘిక జంతువు.-- అరిస్టాటిల్