వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 5, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తాంబూలలిచ్చేసాను, తన్నుకు చావండి. -- కన్యాశుల్కం నాటకంలో అగ్నిహోత్రావధాన్లు పాత్ర..