వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 6, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా భార్యతో మాట్లాడటానికి నావద్ద కొద్ది పదాలే ఉంటాయి కాని ఆమె వద్ద పేరాలకు పేరాలు ఉంటాయి. -- సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్