వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 7, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

హీనంగా చూడకు దేనీ, కవితామయమోయ్ అన్నీ. --శ్రీశ్రీ