వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 16, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కేవలం మాటలతో మతం లేదు. మానవులమ్దరినీ సమంగా చూసేవాడే భక్తిపరుడు.-- గురునానక్