వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 18, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నైతిక జీవనము రూపొందించుటయే రాజ్యము యొక్క పరమావధి.-- అరిస్టాటిల్