వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 19, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పదండి ముందుకు, పదండి ముందుకు తోసుకుపోదాం పైపైకి. -- శ్రీశ్రీ