వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 25, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నువ్వు అందరినీ కొంతకాలం, కొంతమందిని ఎల్లకాలం మోసం చేయవచ్చు కాని అందరినీ ఎల్లకాలం మోసం చేయజాలవు. -- అబ్రహం లింకన్