వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 26, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనం హీనులమని భావించుకుంటే నిజంగానే హీనులమైపోతాం. -- స్వామీ వివేకానంద