వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 4, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కళింకిత హృదయులకు అధ్యాత్మిక వికాసం ఉండదు -- స్వామీ వివేకానంద