వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 13, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నువ్వు అందరినీ కొంతకాలం, కొంతమందిని ఎల్లకాలం మోసం చేయవచ్చు కాని అందరినీ ఎల్లకాలం మోసం చేయజాలవు. --అబ్రహం లింకన్