వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 17, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈసురోమని మనుజులుంటే దేశమేగతి బాగుపడునోయ్. --గురజాడ అప్పారావు