వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 22, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓర్పు అనేది ఎంత చేదుగా ఉంటుందో, దాని వల్ల లభించే ప్రతిఫలం అంత తీయగా ఉంటుంది. --స్వామీ వివేకానంద