వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 23, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక పని చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించడమే అనవసరం. --అనీబీసెంట్