వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 5, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్వేచ్ఛగా జన్మించిన మానవుడు సర్వత్రా సంకెళ్ళతో బంధించబడి ఉన్నాడు. --రూసో