వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 7, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తప్పు లెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు -- వేమన