వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 1, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పది మంది యువకుల్ని నాకివ్వండి. ఈ దేశ స్వరూపాన్నే మార్చేస్తాను -- స్వామీ వివేకానంద