వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 11, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పట్టువిడుటకన్నా పడిచచ్చుటేమేలు. -- వేమన