వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 15, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

శోధించి సాధించాలి అదియే ధీరగుణం -- శ్రీశ్రీ