వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 19, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిలబడడానికి ఆధారం చూపించండి, భూమినే పైకెత్తుతా -- ఆర్కిమెడిస్