వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 28, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈసురోమని మనుజులుంటే దేశమేగతి బాగుపడునోయ్ -- గురజాడ అప్పారావు