వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 29, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పదండి ముందుకు, పదండి ముందుకు తోసుకుపోదాం పైపైకి. -- శ్రీశ్రీ