వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 4, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్...-- నన్నయ