వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 1, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒపీనియన్స్ అప్పుడప్పుడు ఛేంజ్ చేసుకోకపోతే పొలీటీయన్ కానేరడోయ్--గురజాడ అప్పారావు