వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 13, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతీయ రైతు అప్పుల్లో పుట్టి, అప్పుల్లో పెరిగి, అప్పుల్లోనే మరణిస్తున్నాడు. -- ఆర్థర్ లూయీస్