వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 14, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

హిందీ - చీనీ భాయీ భాయీ. -- జవహార్ లాల్ నెహ్రూ