వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 15, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కోపమున ఘనత కొంచెమైపోవును-- వేమన