వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 2, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక వ్యక్తి సమాజంలో ఇమడలేక పోయినప్పుడు అతడు పశువో, దేవుడో అయి ఉండాలి. -- అరిస్టాటిల్