వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 23, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మాకులానికి అంతా బావలే. -- కన్యాశుల్కం నాటకంలో మధురవాణి పాత్ర..