వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 25, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మీ కంటె ఎక్కువ తెలివి, బలం, సత్యం, జ్ఞానం ఇంకొకరికి ఉంటే కోపించి చిందులు తొక్కడం అవివేకం. -- స్వామీ వివేకానంద