వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 9, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పది మంది యువకుల్ని నాకివ్వండి. ఈ దేశ స్వరూపాన్నే మార్చేస్తాను. -- స్వామీ వివేకానంద