వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 9, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉదయం కాదనుకోవడం నిరాశ, ఉదయించి అట్లానే ఉండాలనుకోవడం దురాశ -- కాళోజీ నారాయణరావు