వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 3, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనం హీనులమని భావించుకుంటే నిజంగానే హీనులమైపోతాం -- స్వామీ వివేకానంద