వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 5, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనిషి మంచితనం ఎక్కడ అంతమౌతుందో అక్కడ రాజకీయం మొదలౌతుంది. -- అరిస్టాటిల్