వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 13, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

తాంబూలలిచ్చేసాను, తన్నుకు చావండి.--కన్యాశుల్కం నాటకంలో అగ్నిహోత్రావధాన్లు పాత్ర.