వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 18, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తిండికలిగితే కండ కలదోయ్..కండ కలవాడేను మనిషోయ్.-- గురజాడ అప్పారావు