వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 20, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనువుగానిచోట అధికులమనరాదు. -- వేమన