వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 20, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

విలువైన ఆలోచనలు ఉన్న వారు జీవితంలో ఎన్నటికీ ఒంటరి వారు కారు-- రూసో