వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 20, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

వివేకులు మాట్లాడతారు, మూర్ఖులు వాదిస్తారు -- అబ్రహాం లింకన్