వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 22, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నప్పుడు గొడుగు ఇచ్చి వర్షం రాగానే దాన్ని లాక్కునే మనస్తత్వం బ్యాంకరుకుంటుంది. -- క్రౌథర్