వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 23, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మంటలచేత మాట్లాడించి, రక్తం చేత రాహాలాపన చేయిస్తాను-- శ్రీశ్రీ