వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 24, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏ దేశపు చరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వ కారణం? నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం. -- శ్రీశ్రీ