వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 26, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తప్పు లెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు -- వేమన