వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 28, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక వ్యక్తి సమాజంలో ఇమడలేక పోయినప్పుడు అతడు పశువో, దేవుడో అయి ఉండాలి. -- అరిస్టాటిల్