వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మే 21, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రభువెక్కిన పల్లకి కాదోయ్‌, అది మోసిన బోయీ లెవ్వరు?-- శ్రీశ్రీ