వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 18, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కళింకిత హృదయులకు ఉధ్యాత్మిక వికాసం ఉండదు -- స్వామీ వివేకానంద