వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 18, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉదయం కాదనుకోవడం నిరాశ, ఉదయించి అట్లానే ఉండాలనుకోవడం దురాశ -- కాళోజీ నారాయణరావు