వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 19, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మన వాళ్ళుత్త వెధవాయిలోయ్. --కన్యాశుల్కం నాటకంలో గిరీశం పాత్ర.