వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 20, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనిషి మంచితనం ఎక్కడ అంతమౌతుందో అక్కడ రాజకీయం మొదలౌతుంది. -- అరిస్టాటిల్